top of page

Maja fassaadi soojustamine PUR vahuga

Updated: Aug 3, 2023


Energiasäästlik, tõhus ning kiire moodus on soojustada ja korrastada hoone fassaad just PUR puistvahtu kasutades. Fassaadi soojustamine, renoveerimine ja üldine hoonete soojustamine on nutikaimaid investeeringuid, hoonete isolatsioon aitab oluliselt säästa küttekuludelt.

Asjatundlikult ja õigesti paigaldatud PUR vaht vähendab kütteperioodil soojakadu märkimisväärselt. Lisaks minimeerib kaasaegne ja energiatõhus Pur vahu soojustamismeetod konstruktsioonide kahjustusi, mis võivad tekkida termilisest paisumisest ja kokkutõmbumistest temperatuurimuutustel päevasel ja öisel ajal.


Olulisteks ja kaalukateks teguriteks PUR vahuga soojustamisel:

  • Fassaadi soojustamine parandab seinte soojusinertsust ja piirab ning peatab soojuskadusid. Paraneb oluliselt ruumide sisekliima, vähendab küttekulusid ja samuti piirab CO2 saastet.

  • Eluruumid ning muud kasutatavad ruumid muutuvad mugavamaks. Soojuskadu hoone seinte kaudu võib põhjustada niiskuskahjustusi, mis avalduvad värvi, tapeedi ja pahtli koorumisega, ning soodustavad lestade ja hallituse arengut. Niisked hooned võivad tekitada pikas perspektiivis ka hingamisteede vaevusi. Hoone tõhus soojustamine piirab kondensaadi mõju ja aitab lahendada niiskusega seotud probleeme.

  • Vähendab mürataset. Müral võib olla kahjulik mõju meie tervisele ja üldisele heaolule. Fassaadi soojustamine piirab märkimisväärselt müra levikut hoonesse.

  • Muudab kodu ja hoone atraktiivsemaks. Paraneb kinnisvara välisilme.

  • Tõstab hoone väärtust. Olenemata sellest, kas tegemist on uusehitise või renoveerimisega, on välisseinte isolatsioonil otsene seos hoone väärtusega. Võimalikke tulevasi ostjaid huvitab mitte ainult hoone välimus, vaid ka soojuslikud omadused. Väärtuslikum on hästi isoleeritud ja termiliselt tõhus hoone.

Maja renoveerides ja soojustades on võimalik säästa rohkem kui 50% energiakuludest, see on kaalukas argument. Kasutame Euroopa standarditele vastavaid ning sertifikaadiga soojusmaterjale. Sertifitseeritud materjalid on toksikoloogia seisukohast inimestele ning loomadele täielikult ohutud, peale paigaldust ei erita materjalid ohtlikke aineid ning gaase.

PUR vahuga majade soojustamine. PURON OÜ soojustab PUR vahuga majade fassaadid, seinad, vundamendid, soklid, katused, laed, keldrid ja põrandad.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page